Kreiranje sigurnijih plaćanja za mlade

0

Organizacija Child & Youth Finance International (CYFI) i kompanija Mastercard predstavljaju jedinstveni vodič kroz bankarske i platne proizvode za mlade. Vodič „Sigurniji platni proizvodi za mlade“ predstavlja preporučene primere iz prakse o tome kako pružaoci finansijskih usluga mogu da razviju platne proizvode prilagođene mladim generacijama, odnosno proizvode koji podstiču odgovornu potrošnju i donošenje racionalnih finansijskih odluka, a koji istovremeno omogućavaju roditeljima da imaju uvid u potrošnju i daju svojoj deci smernice kako bi mladi stekli finansijsku autonomiju.

U vreme kada vlade, privatni sektor i civilno društvo pojačavaju svoje napore da stvore inkluzivno društvo, ove nove smernice osiguravaju da su potrebe i sigurnost novih generacija deo tog procesa. Finansijska, digitalna i rodna inkluzija su ključni elementi u izgradnji stabilnog sveta u kome svako ima šansu da ispuni svoj potencijal. Mladi su osnova budućeg društva i zato moraju da budu uvedeni u zvanične finansijske tokove na odgovoran način, ističe se u saopštenju za javnost kompanije Mastercard.

Ovaj vodič je razvijen za nacionalne i međunarodne finansijske institucije sa namerom da se pomogne donosiocima odluka i korisnicima finansijskih proizvoda da razumeju odgovornosti, potrebe i rizike koji su povezani sa ovim tržištem. Pored cilja da se podrži kreiranje sigurnih i prilagođenih proizvoda za mlade, ovaj vodič podstiče i razgovor između roditelja i dece na temu upravljanja finansijama. Na taj način, i pružaoci finansijskih usluga i roditelji mogu da vode mlade ka finansijskoj inkluziji, autonomiji i odgovornosti.

Takođe, ovaj vodič prepoznaje i činjenicu da postoje različiti funkcionalni i nadzorni preduslovi finansijskih proizvoda za mlade i zato za svoj krajnji cilj ima osnaživanje mladih da u potpunosti odgovorno upravljaju sopstvenim platnim proizvodima i novcem.

Vodič su zajednički sastavili kompanija Mastercard, organizacije Child & Youth Finance International (CYFI), ParentPay, nimbl i Mirador Digital, a svoj doprinos su dale i različite organizacije iz finansijskog sektora.

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.