Imovinsko stanje domaćinstava u CIE

0

Neto imovinsko stanje domaćinstava u zemljama Centralne i Istočne Evrope (CIE) se više nego udvostručilo u poređenju sa 2004. godinom i u 2013. godini se približilo iznosu od 780 milijardi evra. Bez obzira na to što, u pogledu BDP-a, ono i dalje predstavlja otprilike jednu četvrtinu proseka većine razvijenih zemalja, postoji značajan prostor za približavanje Zapadnoj Evropi. Ovo su samo neki od glavnih zaključaka novog istraživanja koje je objavilo Odeljenje za strateške analize u CIE u okviru UniCredita.

Međutim, globalna finansijska kriza u periodu od 2008. do  2009. godine i u manjoj meri suverena dužnička kriza u Evropi tokom 2011. prouzrokovale su privremeni pad imovinskog stanja, i to uglavnom zbog gubitaka na tržištima kapitala i promene u strukturi finansijske imovine. Poređenja radi, neto finansijska imovina domaćinstava u Austriji, Nemačkoj i Italiji iznosila je 6.800 milijardi evra u 2013. godini.

Uopšteno gledajući, finansijski jaz između zemalja Centralne i Istočne Evrope i razvijenijih tržišta je uočljiviji na strani imovine, nego na strani obaveza…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.