Carlsberg će do 2030. kao deo ambicioznog programa održivosti svesti emisije štetnih gasova u svojim pivarama na nulu

0

Carlsberg Grupacija je čvrsto posvećena eliminisanju emisija ugljendioksida i smanjenju upotrebe vode u svojim pivarama za polovinu do 2030. godine, u okviru svog novog programa za postizanje održivosti pod nazivom „Zajedno ka NULI“ (Together Towards ZERO). Na putu ka potpunom ostvarenju ovog cilja, između ostalog, u svim pivarama ove kompanije najkasnije do 2022. godine koristiće se isključivo električna energija iz obnovljivih izvora, navodi se u saopštenju objavljenom 26. juna 2017.

„Zajedno ka NULI“ predstavlja odgovor na sve veću tražnju kupaca za održivim proizvodima u trenutku u kome se čitav svet suočava sa izazovima poput klimatskih promena, nestašice vode i problema sa javnim zdravljem. Ovaj program je sastavni deo strategije SAIL’22 Carlsberg Grupacije i podrazumeva četiri glavne ambicije: NULA ugljeničkog otiska (ZERO carbon footprint); NULA rasipanja vode (ZERO water waste), NULA neodgovorne konzumacije alkohola (ZERO irresponsible drinking) i kultura NULA povreda na radu (ZERO accidents culture) – a za svaku su utvrđeni pojedinačni i merljivi ciljevi.

Program „Zajedno ka NULI“ je razvijen u partnerstvu sa vodećim svetskim stručnjacima i zasnovan je na naučnom pristupu. Usklađen je i sa Ciljevima održivog razvoja UN i njegova namera je da se ostvari smanjenje emisija štetnih gasova u meri većoj od osnovnih vrednosti utvrđenih Pariskim sporazumom o klimatskim promenama.

          NULA ugljeničkog otiska

 • Klimatske promene su među najznačajnijim problemima sa kojima se suočava čovečanstvo, i, kao što je i prepoznato u Pariskom sporazumu o klimatskim promenama, i privreda mora da preduzme odgovarajuće mere. Carlsberg Grupacija je, u saradnji sa neprofitnom ekspertskom organizacijom Carbon Trust, na osnovu naučnih nalaza definisala ciljne vrednosti za smanjenje emisija štetnih gasova u meri koja će doprineti ograničenju globalnog zagrevanja na 1,5°C, što predstavlja ambiciozniji cilj od onog utvrđenog Pariskim sporazumom.
 • Grupacija je postavila cilj da u svojim pivarama do 2030. ostvari NULA emisija ugljen-dioksida, a da do 2022. u svojim pivarama koristi električnu energiju koja je 100% iz obnovljivih izvora. Kroz svoju „Kružnu zajednicu Carlsberg“ (Carlsberg Circular Community), Carlsberg Grupacija sarađuje i sa partnerima duž čitavog lanca vrednosti kako bi do 2030. godine za 30% smanjila nivo emisija koje se ostvare u čitavom lancu proizvodnje i distribucije piva do krajnjih kupaca (tzv. beer-in-hand).

          NULA rasipanja vode

 • Danas se u previše delova sveta vodom ne upravlja na optimalan način, a nestašica vode predstavlja značajan razlog za zabrinutost. U saradnji sa stručnjacima iz WWF-a, Carlsberg je utvrdio koje se pivare nalaze u oblastima gde postoji značajan rizik od nestašice vode i definisao ciljeve čijim će se ostvarenjem rasipanje vode svesti na NULU.
 • Među novim ciljevima su smanjenje upotrebe vode u pivarama za 50% do 2030. godine i saradnja sa partnerima u cilju boljeg upravljanja vodom u oblastima visokog rizika u okolini pojedinih pivara.                                                                                                                                                                                                                           NULA neodgovorne konzumacije pića                                                                                                                                                                                                                                              
 • Zloupotreba alkohola i neodgovorno ponašanje, poput vožnje u alkoholisanom stanju i maloletničke konzumacije alkohola, moraju biti sprečeni. Reč je često o posledicama složene kombinacije društvenih i individualnih činilaca, pa Carlsberg sarađuje sa komitetom sastavljenim od međunarodnih naučnika – stručnjaka za zdravlje i ponašanje – da definiše aktivnosti kojima će se potrošačima pružiti podrška u donošenju zdravih i odgovornih odluka.
 • Među novim ciljevima su distribucija bezalkoholnog piva na nivou od 100% do 2022. kako bi se potrošačima pružio što veći izbor, saopštavanje poruka o odgovornoj konzumaciji alkohola i informacija o hranljivim vrednostima proizvoda kako na internetu tako i na ambalaži, i uspostavljanje partnerstava radi promocije odgovorne konzumacije.
                                                                                                                                                                                                Kultura NULA nezgoda na radu                                                                                                                                           
 • Nezgode na radnom mestu su neprihvatljive, a bezbednost i zdravlje zaposlenih su nam uvek na prvom mestu. Carlsberg ulaže napore na nivou čitave organizacije, od proizvodnje, preko prodaje, do administrativnih poslova, u cilju sprečavanja nezgoda i izgradnje kulture NULA nezgoda na radu, navodi se dalje u saopštenju.
 • Među novim ciljevima su smanjenje stope povreda na radu iz godine u godinu radi ostvarenja krajnjeg cilja od NULA povreda.
  Sve ove ambicije i aktivnosti odražavaju viziju Carlsberg Grupacije, proizvodnja piva za bolju današnjicu i sutrašnjicu, i Grupacija će nastaviti da radi zajedno sa vodećim svetskim ekspertima u cilju ostvarenja ovih smelih ciljeva. Počev od svojih snažnih naučnih temelja, Grupacija će formirati Zajednicu mladih naučnika čiji rad će usmeravati Istraživačka laboratorija Carlsberg (Carlsberg Research Laboratory), mesta gde su načinjena presudna otkrića poput skale pH, prečišćenog kvasca i useva otpornih na klimatske promene. Zajednica mladih naučnika Carlsberg će doprineti daljem razvoju naučnih saznanja o CO2, vodi i održivoj proizvodnji piva, na korist kako Carlsberg Grupacije tako i društva u celini, obećava se u kompanijskom saopštenju.
Share.

About Author

Comments are closed.