Addiko Bank Beograd jedina banka u Srbiji sa statusom „Poslodavca Partnera“

0

Addiko Bank a.d. Beograd nagrađena je sertifikatom Poslodavac Partner konsultantske kuće SELECTIO. Reč je o prestižnom sertifikatu koji se od 2005. godine dodeljuje organizacijama koje u svom poslovanju postižu visoke standarde kvaliteta kada je u pitanju upravljanje zaposlenima.

Dosad je postupak sertifikacije prošlo više od 100 kompanija na 10 evropskih tržišta. Kako bi stekle status „Poslodavca Partnera“, kompanije prolaze kroz nezavisno ocenjivanje razvijenosti praksa upravljanja zaposlenima u pet glavnih područja – strategija, regrutacija i selekcija, upravljanje radnim učinkom, usavršavanje i razvoj i odnos prema zaposlenima, pri čemu samo organizacije koje ostvare najmanje 75% od ukupno mogućih bodova, ali i najmanje 70% bodova u svakom od ocenjivanih područja postaju nosioci sertifikata „Poslodavac Partner“.

Tim za sertifikaciju je pohvalio kvalitetno vođenje procesa regrutacije i selekcije Addiko banke i transparentan sistem nagrađivanja zaposlenih, kao i dobru pozicioniranost funkcije ljudskih resursa koja učestvuje u strateškom planiranju Banke i poslovnom odlučivanju. U Addiku su posvećeni razvoju i edukaciji svojih zaposlenih, pa se tako, na primer, na tržištu ističu visokim prosečnim brojem sati usavršavanja svojih zaposlenih.

Addiko banka se u postupku sertifikacije istakla i inicijativama za povećanje zadovoljstva zaposlenih i kreiranja željene organizacione kulture, u koju su uključeni i sami zaposleni. Addiko banka ulaže napore i u obezbeđivanje balansa privatnog i poslovnog života zaposlenih. Tako kompanija organizuje Family day, dan kada svi zaposleni mogu da dovedu svoju decu na posao kako bi ona učestvovala u raznim aktivnostima kroz koje mogu da nauče više o tome koji su to bankarski poslovi i šta njihovi roditelji rade. Osim toga, zaposleni mogu da koriste pogodnost kliznog radnog vremena, a i dobijaju slobodan radni dan za, na primer, svoj rođendan i za polazak deteta u prvi razred osnovne škole. Osim toga, u kompaniji postoji program korporativnog volontiranja Addiko cares u sklopu kojeg se organizuju volonterske aktivnosti tokom godine.

Share.

About Author

Comments are closed.