BELEX u 2017.

0

Protekla godina na Beogradskoj berzi donela je značajan rast vrednosti prometa, kao i blagi rast vrednosti indeksnih pokazatelja na BELEX-u. Ostvareni promet najveći je u postkriznom periodu, još od 2008. godine. Međutim, ono što 2017. godinu čini uspešnom jeste pokretanje  projekta  Serbia IPO Go!  u saradnji sa EBRD, čija realizacija bi trebalo da, posle sedam decenija, iznedri  prvu kompaniju koja bi dodatna finansijska sredstva obezbedila na tržištu kapitala u Srbiji, što je praksa u tržišnim, a posebno onim uspešnim,  ekonomijama širom sveta. Takođe, aktivnosti Berze u protekloj godini bile su usmerene na unapređenje regulatornog i poslovnog ambijenta u kojem bi se domaće tržište kapitala bliže integrisalo sa regionalnim tokovima, kao i na edukaciju domaćih privrednika o potencijalnim koristima inicijalne javne ponude (IPO) i izlaska na Berzu, i značaju korporativnog upravljanja.

„Rast  ukupnog prometa na Berzi u 2017. godini jeste značajan, ali ostvarenim rezultatima još uvek nismo zadovoljni. Referentna tržišta u regionu ostvarila su snažniji rast vrednosti indeksnih pokazatelja u odnosu na srpsko tržište, dok je na primer rumunsko tržište potuno stavljeno u funkciju razvoja domaće ekonomije,  što je rezultovalo visokim stopama rasta BDP. Rast prometa  u Beogradu baziran je dominantno na prometu državnim dužničkim hartijama od vrednosti, koje, iako kvalitetne, ne predstavljaju okosnicu berzanskog poslovanja. Snažno radimo na tome da naredna godina donese nove tržišne materijale i novi pristup tržištu kapitala u Srbiji, od čega bi koristi trebalo da ima celokupno društvo, domaća privreda i investitori“, izjavio je Siniša Krneta, direktor Beogradske berze, sumirajući poslovne rezultate protekle godine.

Kao jedan od najznačanijih planova za ovu godinu na Beogradskoj berzi najavljuju početak saradnje sa najboljom evropskom fintech kompanijom – estonskom equity crowdfunding platformom Funderbeam.

Otpočinjanje ove vrste operacija u Srbiji pomoći će inovativnim domaćim malim, srednjim preduzećima, kao i start-upovima da selektovanoj grupi specijalizovanih profesionalnih investitora, sa jedne, i globalnoj investicionoj zajednici koja investira u biznise u ranim fazama razvoja,sa druge strane, predstave svoje poslovne koncepte i na tržištu prikupe  sredstva za finansiranje poslovanja, uz, što je jednako važno, njihov nastavak poslovanja u Srbiji. Iskorak u odnosu na postojeće modele finansiranja samo na bazi venture capital ulaganja predstavlja i mogućnost trgovanja ulozima na Funderbeam platformi , što zajedno čini jedinstvenu kombinaciju crowdfunding koncepta i berzanskog trgovanja udelima u kompanijama,  kroz najsavremenije tehnologije bazirane na blockchain konceptu.

Share.

About Author

Comments are closed.