Nakon završetka 42. skupštine akcionara Zavarovalnice Triglav

0

Na 42. skupštini akcionara Zavarovalnice Triglav akcionari su podržali predlog Uprave i Nadzornog odbora da se za dividendu nameni deo bilansne dobiti u visini od 56,8 miliona evra, odnosno 2,50 evra bruto po akciji. Skupština akcionara upoznata je sa godišnjim izveštajem za 2016. godinu, raspustila je Nadzorni odbor i Upravu Društva za poslovnu godinu 2016. i imenovala je nove članove Nadzornog odbora kao predstavnike akcionara.

Na Skupštini Zavarovalnice Triglav akcionari su podržali predlog Uprave i Nadzornog odbora Društva o upotrebi bilansne dobiti za 2016. godinu. Za dividendu je određen deo bilansne dobiti u visini od 56,8 miliona evra, odnosno 2,50 evra bruto po akciji, što predstavlja 69% konsolidovane čiste dobiti Triglav grupe za 2016. godinu. Usvojeni predlog podele bilansne dobiti Zavarovalnice uzima u obzir postojeće i očekivano kretanje adekvatnosti kapitala Grupe prema kapitalnim modelima S&P i Solventnost II kao i prema smernicama Triglav grupe.

 

Uspešno poslovanje Triglave grupe u 2016. godini

Uprava i Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav upoznali su akcionare s godišnjim izveštajem Triglav grupe i Zavarovalnice Triglav za poslovnu godinu 2016. U skladu sa strateškim usmerenjima Grupa je uspešno očuvala finansijsku stabilnost, visoku adekvatnost kapitala i profitabilnost poslovanja. Grupa je 2016. godinu završila s dobiti višom od planirane, zadržala je vodeću poziciju na slovenačkom tržištu i u regionu Adria i već po drugi put zaredom ostvarila rast premija i dobila poboljšane rejtinge (iz »A-» na »A«).

 

Čvrsti temelji za buduće poslovne rezultate

Skupština akcionara je Upravi i Nadzornom odboru Zavarovalnice Triglav dala razrešnicu za poslovnu godinu 2016. 

“Zahvaljujem akcionarima na iskazanom poverenju. Poslovanje Triglav grupe u protekloj godini bilo je dobro, posebno ukoliko se uzmu u obzir zahtevne prilike na finansijskim tržištima i visoki stepen konkurentnosti na našim osiguravajućim tržištima. Društvo će na ovim temeljima i uzimajući u obzir kriterijume politike upravljanja kapitalom moći da isplati srazmerno visoku dividendu. U 2017. godinu ušli smo s novom strategijom, postavivši tako čvrste temelje za uspešno poslovanje u budućnosti u pravcu savremene, inovativne i dinamičke osiguravajuće-finansijske grupe”, izjavio je Andrej Slapar, predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav.

Nova imena u Nadzornom odboru

Vlasnici su na Skupštini imenovali nove članove Nadzornog odbora, jer 12. 6. 2017. ističe mandat dosadašnjim članovima Nadzornog odbora, predstavnicima akcionara i to Dubravku Štimcu, Mariju Gobbu, Gregoru Roku Kastelicu, Rajku Stankoviću i Matiji Blažiču. Skupština je za nove članove Nadzornog odbora Zavarovalnice Triglav kao predstavnike akcionara imenovala Natašu Damjanovič, Žigu Škerjanca, Marija Gobba, Andreja Andoljšeka i Milana Tomaževiča. Njihov mandatni period počinje da teče 13. juna 2017.

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.