Srbija se pridružuje SEE Link projektu

0

Povezivanje tržišta kapitala Zapadnog Balkana na inovativan način

Beogradska berza je potvrdila svoju nameru da se pridruži EBRD-ovom projektu – SEE Link, koji predstavlja inovativnu regionalnu platformu za trgovanje hartijama od vrednosti listiranim na berzama u Bugarskoj, Makedoniji i Hrvatskoj. Aplikacija Beogradske berze potpisana je u sedištu EBRD, u Londonu, na Investicionom samitu Zapadnog Balkana, visoko profilisanom događaju kojem su prisustvovali svi premijeri država regiona. Zajedno sa Beogradskom, aplikaciju za članstvo u SEE Link projektu 22. februara 2016. je potpisala i Ljubljanska berza.

Beogradska berza DSC08198

Predsednik EBRD-a ser Suma Čakrabarti pustio je u rad trgovačku platformu SEE link, koja će krajem marta postati potpuno funkcionalna, puštanjem u rad sistema za rutiranje trgovačkih naloga. Takođe, biće uveden i blue chip indeks SEE LinkX, koji će pomoći povećanju vidljivosti tržišta regiona, a jedan od prioriteta EBRD-a na Zapadnom Balkanu – osnaživanje lokalnih tržišta kapitala i podsticanje trgovanja u lokalnoj valuti kako bi se smanjila zavisnost od eksternih izvora finansiranja i podržao lokalni rast, podržan je i EBRD inicijativom za pokretanje centralne regionalne klirinške usluge.

SEE Link je projekat pokrenut od strane Bugarske, Makedonske i Zagrebačke berze, sa ciljem da se stvori regionalna infrastruktura za trgovanje hartijama od vrednosti koje su listirane na ovim tržištima. Regionalno proširivanje projekta pomoći će integrisanje tržišta kapitala iz regiona, kako bi se investitorima i lokalnim brokerima obezbedio efikasniji pristup istima, uz istovremeno zadržavanje nezavisnosti berzi učesnica.

Saradnja je formalizovana osnivanjem zajedničke kompanije ove tri berze – SEE Link, u Skoplju, u maju 2014. godine. Očekuje se da se tokom prvih dana funkcionisanja SEE Link platforme uključi osam članova berzi iz Bugarske, deset iz Hrvatske i deset iz Makedonije, dok se, nakon potpunog uključivanja Beogradske berze u ovaj projekat očekuje i učešće nekoliko investicionih društava iz Srbije, kojima će na ovaj način biti omogućeno pružanje usluga trgovanja na srpskom tržištu kapitala investitorima iz inostranstva, odnosno domaćim investitorima usluge trgovanja na tržištima kapitala u regionu.

Predsednik EBRD-a, ser Suma Čakrabarti istakao je da je “projekat SEE Link snažan primer koristi koje se mogu ostvariti regionalnom integracijom. EBRD je posvećen ovom procesu i to je razlog zbog kog smo podržali SEE Link od samog početka, obezbeđujući know-how, i, zahvaljujući našim donatorima, obezbeđujući tehničku asistenciju. Brzo širenje SEE Linka je dokaz njegovog uspeha. Nakon Beograda i Ljubljane nadamo se da ćemo pozdraviti još novih učesnika u ovom projektu u budućnosti.”

“Problem likvidnosti je zajednički problem svih tržišta kapitala našeg regiona. Pristupanjem Beogradske berze SEE Link platformi, uz koju je od njenog samog začetka, mi očekujemo širenje investicione baze usmerene na naš region, čime koračamo u susret potrebama naše ekonomije za finansiranje rasta i razvoja domaćih kompanija prikupljanjem kapitala na tržištu, inicijalnim javnim ponudama, i to u okviru investiciono snažnijeg okruženja. Dobrodošlica upriličena Beogradskoj berzi u porodicu berzi regiona, ohrabruje nas i obavezuje u nastojanjima da srpsko tržište kapitala učinimo motorom razvoja ekonomije i društva u celini”, istakao je direktor Beogradske berze Siniša Krneta.

EBRD je inicijalnu fazu projekta podržao u julu 2014. godine sa donacijom od 540.000 EUR, kako bi bio uspostavljen elektronski sistem rutiranja naloga. Finansiranje projekta je velikodušno obezbeđeno od strane donatora EBRD-a, kroz Specijalni Fond Akcionara EBRD. Istovremeno, doprinos berzi inicijalnih učesnica iznosi po 80.000 EUR.

 

Share.

About Author

Comments are closed.