Monthly Archives: December, 2015

98
0

Kraj kalendarske godine, čak i kada se on ne poklapa sa krajem poslovne, uvek je…

98
0

Najnovije istraživanje „Central and Southeast Europe –M&A Barometar“ koje je sprovela revizorskokonsultantska kompanija Ernst &…